Silmäkoulutuksen käyttöehdot

Lue nämä käyttöehdot huolellisesti ennen tämän ohjelmiston käyttöä.

Tärkeitä termejä

LISENSOIJAT
Oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, joka tarjoaa OHJELMISTON käyttöön.: GURTNER IT SOLUTIONS, Beat Gurtner, Weststrassse 19, CH-3005 Bern, Schweiz / Switzerland

LOPPUKÄYTTÄJÄ
Oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, jolle on myönnetty oikeus käyttää tätä OHJELMISTON käyttöoikeutta..

LISENSSINSAAJA
Oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, jolle on myönnetty oikeus asentaa, lisensoida ja levittää tätä OHJELMISTOLUOKITUSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE.

Tärkeimmät kohdat

  • Tämä ohjelmisto on tarkoitettu yksinomaan terveyden ylläpitämiseen. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi sairauden yhteydessä eikä edes sairauden ennaltaehkäisyyn.
  • Tämän ohjelmiston käytön ei pitäisi aiheuttaa riskiä loppukäyttäjälle. Tämän ohjelmiston käyttö tapahtuu kuitenkin täysin omalla vastuullasi. LISENSOIJAT eivät ole vastuussa tämän verkkosivuston käytöstä..
  • LISENSSINANTAJA pidättää nimenomaisesti oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa milloin tahansa. LISENSSINSAAJAN vastuulla on tutustua käyttöehtojen voimassa olevaan versioon..
  • Tätä Oculy-ohjelmistoa (jäljempänä "ohjelmisto") ei saa muuttaa, siirtää, jakaa, tallentaa, kopioida tai julkaista uudelleen ilman LISENSSINANTAJAN suostumusta..
  • Tämän ohjelmiston käyttäjänä sallin harjoitustietojeni mahdollisen käytön yksinomaan tieteellisiin tarkoituksiin tai tilastollisiin arviointeihin nimettömässä muodossa..
  • LOPPUKÄYTTÄJÄNÄ sitoudun käyttämään tätä ohjelmistoa oikein. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että lisensoitua käyttäjää voi käyttää vain yksi henkilö. Tilien moninkertainen käyttö ei ole sallittua.

Sopimuksen kohde

Sovitun korvauksen maksamista vastaan LOPPUKÄYTTÄJÄ saa henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen ja ei-siirrettävissä olevan oikeuden käyttää ohjelmistoa tähän tarkoitukseen soveltuvassa ja LISENSSINSAAJALLE asennetussa tietoteknisessä järjestelmässä (jäljempänä 'LISENSSINSAAJAN JÄRJESTELMÄ') lisenssikauden ajan aiotun käyttötarkoituksen mukaisesti..

Käyttöalue

"Tarkoituksellinen käyttö" näissä lisenssiehdoissa tarkoittaa muun muassa ohjelmistojen lataamista, tallentamista, siirtämistä, muuntamista, käyttämistä ja jäljentämistä koneellisesti luettavassa muodossa LISENSSINSAAJAN JÄRJESTELMÄSSÄ kokonaan tai osittain ohjelmistojen käyttämiseksi LISENSSINSAAJAN tietojen käsittelyä varten..

Ohjelmisto on paikkasidonnainen (kyseiseen laitteeseen),ja sitä saa käyttää vain kyseinen LOPPUKÄYTTÄJÄ kyseisellä laitteella. Useiden henkilöiden moninkertainen käyttö tiliä kohti on nimenomaisesti suljettu pois. Muiden yritysten käyttöön tai samanaikaiseen käyttöön eri tietokoneilla on tehtävä erilliset tilaukset tai hankittava lisenssit..

Järjestelmävaatimukset

LOPPUKÄYTTÄJÄN on täytettävä seuraavat ennakkoedellytykset ohjelmiston käyttöä varten: Chrome, Safari ja Firefox. Suositeltava näytön koko on vähintään 15" tuumaa..

Ohjelmiston oikeudet

LISENSSINANTAJA omistaa ohjelmiston tekijänoikeudet ja keksintöoikeudet, ja LISENSSINSAAJA tunnustaa nämä aineettomat oikeudet. LISENSSINSAAJALLA on oikeus ainoastaan tässä sopimuksessa nimenomaisesti myönnettyihin ohjelmiston online-käyttöoikeuksiin. Asiakas ei missään tapauksessa saa tekijänoikeuksia tai muita teollisoikeuksia ohjelmistoon tai niihin liittyviä tavaramerkkioikeuksia ohjelmiston omaisuutena..

Salassapito

Ohjelmisto sisältää tietoja, ideoita, käsitteitä ja menettelyjä, erityisesti tietojenkäsittelyn osalta, jotka ovat LISENSOIJAN liike- ja ammattisalaisuuksia. LISENSSINSAAJA on velvollinen käsittelemään ohjelmistoa yhtä huolellisesti ja luottamuksellisesti kuin omia liike- ja ammattisalaisuuksiaan, käyttämään sitä ainoastaan aiottuun tarkoitukseen näiden lisenssiehtojen mukaisesti eikä luovuttamaan tai julkaisemaan sitä kolmansille osapuolille missään muodossa tai muodossa, ei kokonaan eikä osittain..

Lisenssinhaltijoiden vastuu

Vastuu ohjelmiston käyttöön soveltuvan tietojärjestelmän (LISENSSIJÄRJESTELMÄ) hankkimisesta ja ylläpidosta sekä ohjelmiston tuloksista ja ylläpidosta. LISENSSINSAAJA on yksin vastuussa niiden jatkokäytöstä. LISENSSINANTAJA ei ole tästä vastuussa. Lisäksi LISENSSINSAAJA vastaa LOPPUKÄYTTÄJÄN yleisestä tuesta..

Lisenssimaksu

  • Lisenssimaksu lasketaan tilausprosessin aikana julkaistujen kustannusten mukaan..
  • Lisenssi ei ole ajallisesti rajoitettu.
  • LISENSSINANTAJA voi muuttaa lisenssimaksuja milloin tahansa..

Vastuuvapauslauseke

LISENSSINANTAJA ei ota minkäänlaista vastuuta LISENSSIN sisältämien tietojen oikeellisuudesta, tarkkuudesta, ajantasaisuudesta, luotettavuudesta ja täydellisyydestä. LISENSOIJAA vastaan esitetyt korvausvaatimukset aineellisista tai aineettomista vahingoista, jotka johtuvat julkaistujen tietojen saatavuudesta, käytöstä tai käyttämättä jättämisestä, yhteyden väärinkäytöstä tai teknisistä vioista, on suljettu pois..

LISENSSAAJA ei myöskään ole vastuussa ylivoimaisesta esteestä tai LISENSSAAJAN vastuulla olevista tapahtumista, erityisesti tietoliikenneverkkojen ja yhdyskäytävien vioista, johtuvista käyttöoikeuden laadun häiriöistä. LISENSSAAJA ei takaa, että verkkosivusto toimii keskeytyksettä ja virheettömästi ja että mahdolliset virheet korjataan..

Kaikki tarjoukset eivät ole sitovia. LISENSSINANTAJA voi ilman erillistä ilmoitusta laajentaa, muuttaa, poistaa osittain tai kokonaan sivujen osia tai koko julkaisua kaikkine tarjouksineen ja tietoineen..

Henkilöiden, joilla on akuutti silmäsairaus (esim. tulehdus),ei tulisi aloittaa harjoittelua ennen kuin oireet ovat hävinneet, ja henkilöiden, joilla on valoherkkä epilepsia, ei tulisi harjoitella..

Linkkien vastuu

Viittaukset ja linkit kolmansien osapuolten verkkosivustoille eivät kuulu LISENSSINANTAJAN vastuualueeseen. Kieltäydymme kaikesta vastuusta tällaisista verkkosivustoista. Pääsy tällaisille verkkosivustoille ja niiden käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla..

Cookies

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan pysyvästi tai väliaikaisesti tietokoneellesi, kun vierailet tällä verkkosivustolla. Evästeiden tarkoituksena on erityisesti analysoida tämän verkkosivuston käyttöä tilastollista arviointia ja jatkuvaa parantamista varten.

Voit milloin tahansa poistaa osan tai kaikki evästeet käytöstä selaimesi asetuksista. Jos evästeet poistetaan käytöstä, et ehkä enää pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja..

Yksityisyyden suoja

Sveitsin liittovaltion perustuslain 13 artiklan ja liittovaltion tietosuojalain (Datenschutzgesetz, DSG) perusteella jokaisella henkilöllä on oikeus yksityisyytensä suojaan sekä suojaan henkilötietojensa väärinkäyttöä vastaan.. LISENSSINANTAJAN on noudatettava näitä määräyksiä. Henkilötietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä niitä myydä tai luovuteta kolmansille osapuolille..

LISENSSINANTAJA tekee tiivistä yhteistyötä isännöintipalvelujen tarjoajiensa kanssa ja pyrkii kaikin tavoin suojaamaan tietokannat luvattomalta käytöltä, katoamiselta, väärinkäytöltä tai väärentämiseltä. Henkilötietojen toimittaminen Internetin kautta on kuitenkin aina riskialtista, eikä mikään tekninen järjestelmä ole täysin suojattu manipuloinnilta tai sabotaasilta..

Google Analyticsin käyttöä koskeva tietosuojaseloste

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analyticsia, Google Inc:n tarjoamaa web-analyysipalvelua. ("Google"). Google Analytics käyttää "evästeitä", jotka ovat tietokoneellesi sijoitettuja tekstitiedostoja, joiden avulla verkkosivusto voi analysoida, miten käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi (mukaan lukien IP-osoitteesi) siirretään Googlen yhdysvaltalaisille palvelimille ja tallennetaan sinne. Jos IP-osoitteen anonymisointi aktivoidaan, Google jäljittää/anonymisoi IP-osoitteen viimeisen kahdeksasosan Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja muiden Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolten osalta. Vain poikkeustapauksissa koko IP-osoite lähetetään ja lyhennetään Googlen palvelimilla Yhdysvalloissa. Google käyttää näitä tietoja verkkosivuston tarjoajan puolesta arvioidakseen verkkosivuston käyttöäsi, laatiakseen raportteja verkkosivuston toiminnasta verkkosivuston ylläpitäjille ja tarjotakseen muita verkkosivuston toimintaan ja internetin käyttöön liittyviä palveluja verkkosivuston tarjoajalle. Google ei yhdistä IP-osoitettasi muihin Googlen hallussa oleviin tietoihin. Voit kieltää evästeiden käytön valitsemalla selaimesi asianmukaiset asetukset. Huomaa kuitenkin, että jos teet näin, et ehkä pysty käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja. Lisäksi voit estää Googlen tietojen (evästeiden ja IP-osoitteen) keräämisen ja käytön lataamalla ja asentamalla selaimen lisäosan, joka on saatavilla osoitteessa osoitteessa (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Lataa ja asenna käytettävissä oleva selainlaajennus.

Yhteiset loppusäännökset

Sveitsin lakia sovelletaan kaikkiin tämän ohjelmiston LISENSOIJAN, LISENSSINSAAJAN ja LOPPUKÄYTTÄJÄN välisiin oikeussuhteisiin. Jos LISENSSINANTAJA jättää mainitsematta jonkin voimassa olevan oikeuden, tätä ei pidetä luopumisena tästä oikeudesta. Jos jokin tämän asiakirjan määräys julistetaan pätemättömäksi tuomioistuimessa, muut määräykset pysyvät täysin voimassa. Yksinomainen oikeuspaikka näistä yleisistä sopimusehdoista johtuvissa riita-asioissa on Bernin kaupunki, Sveitsi, jollei pakottavasta tuomiovallasta muuta johdu..

Bern, 29.06.2020