Vad är skillnaden mellan saccadisk träning och Oculy?

Saccadentrainer vs. Oculy

Här kommer du att lära känna mina två ögonträningar och deras skillnader bättre.