A szemtréning használati feltételei

Kérjük, a szoftver használata előtt figyelmesen olvassa el ezeket a felhasználási feltételeket.

Fontos kifejezések

LICENSOROK
A SZOFTVERT használatra rendelkezésre bocsátó jogi vagy természetes személy: GURTNER IT SOLUTIONS, Beat Gurtner, Holligerhof 5, CH-3008 Bern, Schweiz / Switzerland

END USER
Az a jogi vagy természetes személy, akinek a SZOFTVER használatának jogát megadják..

LICENCIAJOGOSULT
Az a jogi vagy természetes személy, akinek a SZOFTVER telepítésének, licencelésének és átruházásának jogát a VÉGHASZNÁLÓ adja.

A legfontosabb pontok

  • Ez a szoftver kizárólag az egészség megőrzésére szolgál. Betegség esetén nem használható - még betegség megelőzésére sem.
  • A szoftver használata nem jelent semmilyen kockázatot a VÉGHASZNÁLÓ számára. b) Mindazonáltal a szoftver használata teljes mértékben a VÉGHASZNÁLÓ saját felelősségére történik.. Az ENGEDÉLYEZŐ nem vállal felelősséget az alábbiak felhasználásáért.
  • Az ENGEDÉLYEZŐ kifejezetten fenntartja a jogot, hogy ezt a dokumentumot bármikor módosítsa. A LICENCIAJOGOSULT felelőssége, hogy tájékozódjon a Felhasználási feltételek aktuális változatáról..
  • Ez az "Oculy" szoftver (a továbbiakban: "Szoftver") nem módosítható, nem adható át, nem terjeszthető, nem tárolható, nem másolható és nem publikálható újra a LICENCBEADÓ beleegyezése nélkül..
  • A szoftver felhasználójaként engedélyezem a képzési adataim anonimizált formában történő, kizárólag tudományos célú vagy statisztikai célú felhasználását..
  • Végfelhasználóként vállalom, hogy ezt a szoftvert helyesen használom. Ez különösen azt jelenti, hogy egy engedélyezett felhasználót csak egy személy használhat. A számlák többszörös használata nem megengedett.

A szerződés tárgya

A megállapodás szerinti díjazás megfizetése ellenében a VÉGHASZNÁLÓ a licencidőszak időtartamára a licencdíj megfizetése ellenében személyes, nem kizárólagos és nem átruházható jogot kap a szoftver használatára egy erre a célra alkalmas és a LICENCBEADÓNÁL telepített informatikai rendszeren (a továbbiakban: "LICENCBEADÓ RENDSZERE") a rendeltetésszerű használatra..

Felhasználási terület

A jelen Licencfeltételek értelmében a "rendeltetésszerű használat" magában foglalja, de nem korlátozódik a Szoftver gépileg olvasható formában történő betöltését, tárolását, továbbítását, átalakítását, futtatását és reprodukálását a LICENCIAJOGOSULT RENDSZERÉN, részben vagy egészben, a Szoftver futtatása céljából, a LICENCIAJOGOSULT adatainak feldolgozása céljából..

A szoftver helyhez (az adott eszközhöz) kötött, és csak az adott VÉGHASZNÁLÓ használhatja ezen az eszközön. A többszöri használat több személy által egy számlán kifejezetten kizárt. Más cégek általi használathoz vagy különböző számítógépeken történő egyidejű használathoz külön megrendeléseket kell leadni vagy licenceket kell beszerezni..

Rendszerkövetelmények

A szoftver használatához a végfelhasználó részéről a következő követelmények szükségesek: Jelenlegi böngésző, például Chrome, Safari, Firefox. Legalább 15"-os képernyőméret ajánlott..

A szoftverhez fűződő jogok

A LICENSZADÓ a Szoftver szerzői és találmányi jogainak tulajdonosa, és a LICENCIAJOGOSULT elismeri ezeket az immateriális jogokat. A LICENCIAJOGOSULT csak a jelen Megállapodásban kifejezetten biztosított online szoftverhasználati jogokra jogosult. Az Ügyfél semmilyen körülmények között nem szerez szerzői vagy egyéb ipari tulajdonjogot a Szoftverre, illetve a kapcsolódó védjegyjogokra..

Titoktartás

A szoftver olyan információkat, ötleteket, koncepciókat és eljárásokat tartalmaz, különösen az adatfeldolgozással kapcsolatban, amelyek az ENGEDÉLYEZŐ üzleti és üzleti titkait képezik. A LICENCIAJOGOSULT köteles a szoftvert ugyanolyan gondossággal és bizalmasan kezelni, mint saját üzleti és üzleti titkait, csak a jelen licencfeltételek szerinti rendeltetésszerű használatra használni, és azt semmilyen módon vagy formában, sem részben, sem egészben nem teheti hozzáférhetővé vagy adhatja ki harmadik fél számára..

Az engedélyes felelőssége

A szoftver használatára alkalmas informatikai rendszer (LICENCZIÓS RENDSZER) beszerzéséért és karbantartásáért, valamint a használatából vagy további használatából származó eredményekért kizárólag a LICENCIAJOGOSULT felel. Az ENGEDÉLYEZŐ e tekintetben nem vállal felelősséget. Továbbá a LICENCIAJOGOSULT felelős a VÉGHASZNÁLÓ általános támogatásáért..

Engedélyezési díj

  • A licencdíj a megrendeléskor közzétett költségek szerint kerül kiszámításra..
  • Az engedély határozatlan időre szól.
  • Az ENGEDÉLYEZŐ bármikor megváltoztathatja a licencdíjakat..

Felelősségi nyilatkozat

A törvény által megengedett mértékben az ENGEDÉLYEZŐ semmilyen felelősséget nem vállal az információk helyességéért, pontosságáért, naprakészségéért, megbízhatóságáért és teljességéért. A TULAJDONOSSZAL szemben a közzétett információkhoz való hozzáférésből, illetve azok használatából vagy nem használatából, a kapcsolat visszaélésszerű használatából vagy műszaki hibákból eredő vagyoni vagy nem vagyoni jellegű károkért való felelősségre vonás kizárt..

A LICENSZADÓ továbbá nem felel a hozzáférés minőségének vis maior vagy a LICENSZADÓ felelőssége alá nem tartozó események, különösen a kommunikációs hálózatok és átjárók meghibásodása miatt bekövetkező zavaraiért. Az ENGEDÉLYEZŐ nem garantálja, hogy a weboldal megszakítás és hiba nélkül fog működni, és hogy az esetleges hibák kijavításra kerülnek..

Minden ajánlat nem kötelező érvényű. A LICENCBEADÓ kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes kínálatot külön bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje, illetve a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen megszüntesse..

Akut szembetegségben (pl. gyulladásban) szenvedők csak a tünetek enyhülése után kezdjék el az edzést, és a fényérzékeny epilepsziában szenvedők nem edzhetnek..

Felelősség a linkekért

A harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozások és linkek nem tartoznak a LICENSZÜGYELŐ felelősségi körébe. Az ilyen weboldalakért minden felelősséget elutasítunk. Az ilyen weboldalakhoz való hozzáférés és azok használata a felhasználó saját felelősségére történik..

Cookies

Ez a weboldal sütiket használ. A sütik olyan kis szövegfájlok, amelyek állandóan vagy ideiglenesen tárolódnak az Ön számítógépén, amikor Ön meglátogatja ezt a weboldalt. A sütik célja különösen a weboldal használatának elemzése a statisztikai kiértékelés és a folyamatos fejlesztések céljából.

A böngésző beállításaiban bármikor teljesen vagy részben kikapcsolhatja a sütiket. Ha kikapcsolja a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal összes funkcióját..

Adatvédelem

A svájci szövetségi alkotmány 13. cikke és a Szövetség adatvédelmi rendelkezései (adatvédelmi törvény, DPA) alapján minden személynek joga van a magánéletének védelméhez, valamint a személyes adataival való visszaéléssel szembeni védelemhez.. Az ENGEDÉLYEZŐ köteles betartani ezeket a rendelkezéseket. A személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük, és nem adjuk el, illetve nem adjuk át harmadik félnek..

A TULAJDONOS a tárhelyszolgáltatóval szorosan együttműködve igyekszik a lehető legjobban védeni az adatbázisokat a jogosulatlan hozzáférés, elvesztés, visszaélés vagy hamisítás ellen. A személyes adatok interneten keresztül történő szolgáltatása azonban mindig kockázatokkal jár, és egyetlen technológiai rendszer sem teljesen védett a manipulációval vagy szabotázzsal szemben..

Adatvédelmi szabályzat a Google Analytics használatára vonatkozóan

Ez a weboldal a Google Analytics, a Google, Inc. ("Google") által nyújtott webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics "sütiket" használ, amelyek az Ön számítógépén elhelyezett szöveges fájlok, és amelyek segítségével a weboldal elemzi, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A cookie által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat általában a Google egyik USA-beli szerverére továbbítják és ott tárolják. Abban az esetben azonban, ha ezen a weboldalon az IP-anonimizálás aktiválva van, a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban előzetesen megrövidíti. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül továbbításra a Google egyik USA-beli szerverére, ahol lerövidítik. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja fel a weboldal üzemeltetője számára. Az Ön böngészője által a Google Analytics részeként továbbított IP-cím nem kerül összevonásra más Google-adatokkal. A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával elutasíthatja a sütik használatát, azonban kérjük, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja majd használni a weboldal teljes funkcionalitását. Az alábbi linkre kattintva megakadályozhatja azt is, hogy a cookie által generált és a weboldal használatával kapcsolatos adatokat (beleértve az Ön IP-címét) a Google összegyűjtse, és ezeket az adatokat a Google feldolgozza. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Töltse le és telepítse az elérhető böngésző plugint.

Közös záró rendelkezések

Az e szoftver LICENSZÜNTETŐ, a LICENCIAJOGOSULT és a VÉGHASZNÁLÓ közötti valamennyi jogviszonyra a svájci jog az irányadó. Amennyiben az ENGEDÉLYEZŐ elmulasztotta megemlíteni valamely alkalmazandó jogszabályt, ez nem tekinthető az ilyen jogról való lemondásnak. Ha a jelen dokumentum bármely rendelkezését a bíróság érvénytelennek nyilvánítja, a többi rendelkezés érintetlenül marad. A jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő jogviták kizárólagos joghatósága Bern városában van, kötelező joghatósággal..

Bern, 29.06.2020