Acu apmācības lietošanas noteikumi

Pirms šīs programmatūras lietošanas uzmanīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus.

Svarīgi termini

LICENCĒTĀJI
Juridiskā vai fiziskā persona, kas nodod PROGRAMMATŪRU lietošanai.: GURTNER IT SOLUTIONS, Beat Gurtner, Holligerhof 5, CH-3008 Bern, Schweiz / Switzerland

LIETOTĀJA BEIGAS
Juridiskā vai fiziskā persona, kurai tiek piešķirtas tiesības izmantot šo PROGRAMMATŪRU..

LICENCĒTĀJS
Juridiskā vai fiziskā persona, kurai tiek piešķirtas tiesības instalēt, licencēt un nodot šo PROGRAMMATŪRU galalietotājam.

Svarīgākie punkti

  • Šī programmatūra ir paredzēta tikai veselības uzturēšanai. Tā nav paredzēta lietošanai slimības gadījumā - pat ne slimības profilaksei.
  • Šīs programmatūras lietošanai nevajadzētu radīt nekādu risku galalietotājam. Visbeidzot, šīs programmatūras lietošana ir pilnīgi uz galalietotāja paša risku.. LICENCĒTĀJS neuzņemas nekādu atbildību par izmantošanu.
  • LICENCĒTĀJS patur tiesības jebkurā laikā veikt grozījumus šajā dokumentā. LICENCES LIETOTĀJA pienākums ir informēt sevi par lietošanas noteikumu aktuālo versiju..
  • Šo programmatūru "Oculy" (turpmāk tekstā - "Programmatūra") nedrīkst pārveidot, nodot, izplatīt, uzglabāt, kopēt vai pārpublicēt bez LICENCIONĀRA piekrišanas..
  • Kā šīs programmatūras lietotājs es atļauju izmantot savus mācību datus anonimizētā veidā tikai zinātniskiem mērķiem vai statistikas novērtējumiem..
  • Kā galīgais lietotājs es apņemos pareizi lietot šo programmatūru. Tas jo īpaši nozīmē, ka licencētu lietotāju var izmantot tikai viena persona. Kontu vairākkārtēja izmantošana nav atļauta.

Līguma priekšmets

Par nolīgtās atlīdzības samaksu galalietotājam tiek piešķirtas personīgas, neekskluzīvas un nenododamas tiesības izmantot programmatūru šim nolūkam piemērotā IT sistēmā, kas uzstādīta pie LICENCĒTĀJA (turpmāk tekstā - "LICENCĒTĀJA SISTĒMA"),licences darbības laikā saskaņā ar paredzēto mērķi..

Lietošanas joma

"Paredzētā lietošana" šo Licences noteikumu izpratnē ietver, bet neaprobežojas ar Programmatūras ielādēšanu, glabāšanu, pārsūtīšanu, pārveidošanu, konvertēšanu, palaišanu un reproducēšanu mašīnlasāmā formā LICENCES DEVĪTĀJA SISTĒMĀ pilnībā vai daļēji, lai palaistu Programmatūru LICENCES DEVĪTĀJA datu apstrādes nolūkā..

Programmatūra ir piesaistīta atrašanās vietai (attiecīgajai ierīcei),un to drīkst izmantot tikai attiecīgais galalietotājs šajā ierīcē. Vairāku personu vairākkārtēja izmantošana vienā kontā ir skaidri izslēgta. Lai to varētu izmantot citi uzņēmumi vai vienlaicīgi izmantot dažādos datoros, ir jāveic atsevišķi pasūtījumi vai jāsaņem atsevišķas licences..

Sistēmas prasības

Programmatūras lietošanai galalietotājam ir nepieciešamas šādas prasības: Pašreizējā pārlūkprogramma, piemēram, Chrome, Safari, Firefox. Ieteicamais ekrāna izmērs ir vismaz 15"..

Tiesības uz programmatūru

LICENCĒTĀJS ir programmatūras autortiesību un izgudrojumu tiesību īpašnieks, un LICENCESAJUMS atzīst šīs nemateriālās tiesības. LICENCES LIETOTĀJAM ir tiesības tikai uz šajā Līgumā skaidri noteiktajām Programmatūras lietošanas tiesībām tiešsaistē. Klients nekādos apstākļos neiegūst īpašumtiesības uz autortiesībām vai citām rūpnieciskā īpašuma tiesībām uz Programmatūru vai jebkādām saistītām preču zīmju tiesībām..

Noslēpums

Programmatūra satur informāciju, idejas, koncepcijas un procedūras, jo īpaši par datu apstrādi, kas veido LICENCĒTĀJA komercnoslēpumu un komercnoslēpumu. LICENCES LIETOTĀJA pienākums ir izturēties pret programmatūru ar tādu pašu rūpību un konfidencialitāti kā pret saviem komercnoslēpumiem un komercnoslēpumiem, izmantot to tikai paredzētajam mērķim saskaņā ar šiem licences noteikumiem un nekādā veidā vai formā nedarīt to pieejamu vai nepublicēt to trešajām personām ne pilnībā, ne daļēji..

Licences īpašnieka atbildība

Atbildība par programmatūras izmantošanai piemērotas IT sistēmas (LICENCESPLIECĒTĀJA SISTĒMAS) iegādi un uzturēšanu, kā arī par tās izmantošanas vai turpmākas izmantošanas rezultātā iegūtajiem rezultātiem gulstas tikai uz LICENCESPLIECĒTĀJU. LICENCĒTĀJS šajā sakarā neuzņemas nekādu atbildību. Turklāt LICENCES LIETOTĀJS ir atbildīgs par vispārējo atbalstu galalietotājam..

Licences maksa

  • Licences maksa tiek aprēķināta saskaņā ar pasūtījuma brīdī publicētajām izmaksām..
  • Licences derīguma termiņš ir neierobežots.
  • LICENCĒTĀJS jebkurā laikā var mainīt licences maksu..

Atruna

Ciktāl to pieļauj likums, LICENCĒTĀJS neuzņemas nekādu atbildību par informācijas pareizību, precizitāti, aktualitāti, uzticamību un pilnīgumu. Atbildības prasības pret LICENCĒTĀJU par materiāla vai nemateriāla rakstura zaudējumiem, kas radušies, piekļūstot publicētajai informācijai, izmantojot vai neizmantojot to, nepareizi izmantojot savienojumu vai tehnisku kļūdu dēļ, ir izslēgtas..

Turklāt LICENCĒTĀJS nav atbildīgs par piekļuves kvalitātes traucējumiem, kas radušies nepārvaramas varas apstākļu dēļ vai tādu notikumu dēļ, par kuriem LICENCĒTĀJS nav atbildīgs, jo īpaši sakaru tīklu un vārteju darbības traucējumu dēļ. LICENCĒTĀJS negarantē, ka tīmekļa vietne darbosies bez pārtraukumiem vai kļūdām un ka jebkādas kļūdas tiks izlabotas..

Visi piedāvājumi nav saistoši. LICENCĒTĀJS patur tiesības bez atsevišķa paziņojuma mainīt, papildināt vai dzēst atsevišķas lappušu daļas vai visu piedāvājumu, kā arī uz laiku vai pavisam pārtraukt publicēšanu..

Cilvēki ar akūtu acu slimību (piemēram, iekaisumu) drīkst sākt trenēties tikai tad, kad simptomi ir izzuduši, un cilvēki ar fotosensitīvu epilepsiju nedrīkst trenēties..

Atbildība par saitēm

Atsauces un saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm ir ārpus LICENCĒTĀJA atbildības jomas. Jebkāda atbildība par šādām tīmekļa vietnēm tiek noraidīta. Piekļuve šādām vietnēm un to izmantošana ir uz lietotāja paša risku..

Cookies

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kas tiek pastāvīgi vai uz laiku saglabāti jūsu datorā, kad apmeklējat šo vietni. Sīkdatņu mērķis ir jo īpaši analizēt šīs tīmekļa vietnes izmantošanu, lai veiktu statistisku novērtējumu, kā arī lai veiktu pastāvīgus uzlabojumus.

Jūs varat jebkurā laikā pārlūkprogrammas iestatījumos pilnībā vai daļēji deaktivizēt sīkdatnes. Ja deaktivizējat sīkfailus, iespējams, vairs nevarēsiet izmantot visas šīs vietnes funkcijas..

Datu aizsardzība

Pamatojoties uz Šveices Federālās konstitūcijas 13. pantu un Konfederācijas datu aizsardzības noteikumiem (Datu aizsardzības likums, DPA),katrai personai ir tiesības uz privātās dzīves aizsardzību, kā arī aizsardzību pret personas datu ļaunprātīgu izmantošanu.. LICENCĒTĀJS ievēro šos noteikumus. Personas dati tiek uzskatīti par stingri konfidenciāliem un netiek pārdoti vai nodoti trešām personām..

LICENCĒTĀJS, cieši sadarbojoties ar mūsu mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, cenšas pēc iespējas labāk aizsargāt datu bāzes pret nesankcionētu piekļuvi, nozaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai viltošanu. Tomēr personas datu sniegšana internetā vienmēr ir saistīta ar riskiem, un neviena tehnoloģiskā sistēma nav pilnībā pasargāta no manipulācijām vai sabotāžas..

Konfidencialitātes politika attiecībā uz Google Analytics izmantošanu

Šajā vietnē tiek izmantots Google Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina Google, Inc ("Google"). Google Analytics izmanto "sīkfailus", kas ir teksta faili, kuri tiek ievietoti jūsu datorā, lai palīdzētu vietnei analizēt, kā lietotāji izmanto vietni. Sīkfaila ģenerētā informācija par to, kā jūs izmantojat šo vietni, parasti tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV, kur tā tiek saglabāta. Tomēr, ja šajā tīmekļa vietnē ir aktivizēta IP anonimizācija, Google Eiropas Savienības dalībvalstīs vai citās Eiropas Ekonomikas zonas līguma līgumslēdzējās valstīs jūsu IP adresi pirms tam saīsinās. Tikai izņēmuma gadījumos pilna IP adrese tiks pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saīsināta. Šīs vietnes operatora vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs izmantojat vietni, sagatavotu pārskatus par vietnes darbību un sniegtu vietnes operatoram citus pakalpojumus, kas saistīti ar vietnes darbību un interneta izmantošanu. IP adrese, ko jūsu pārlūkprogramma nosūta kā Google Analytics daļu, netiks apvienota ar citiem Google datiem. Jūs varat atteikties no sīkfailu izmantošanas, izvēloties atbilstošus iestatījumus savā pārlūkprogrammā, tomēr ņemiet vērā, ka šādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet izmantot visas šīs vietnes funkcijas. Varat arī novērst sīkfaila ģenerēto datu, kas saistīti ar jūsu tīmekļa vietnes lietošanu (tostarp jūsu IP adresi),vākšanu no Google un šo datu apstrādi Google, noklikšķinot uz tālāk norādītās saites. (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) Lejupielādēt un instalēt pieejamo pārlūkprogrammas spraudni.

Kopējie nobeiguma noteikumi

Visās tiesiskajās attiecībās starp LICENCĒTĀJU, LICENCIJUPLIECĒTĀJU un šīs programmatūras galalietotāju ir piemērojami Šveices tiesību akti. Ja LICENCĒTĀJS nav pieminējis kādu piemērojamo likumu, tas netiek uzskatīts par atteikšanos no šāda likuma. Ja kādu no šā dokumenta noteikumiem tiesa atzīst par spēkā neesošu, pārējie noteikumi paliek nemainīgi. Izņēmuma jurisdikcija strīdiem, kas izriet no šiem Vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, ir Bernes pilsēta, uz kuru attiecas obligātā jurisdikcija..

Bern, 29.06.2020